لوازم جلوگیری از برگشت جریان آب 2

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1398/07/06

در صورت کاهش فشار آب داخل شبکه ی لوله کشی آب آشامیدنی به کمتر از فشار اتمسفر ، خلا شکن باید بتواند بلافاصله راه ارتباطی بین شبکه ی لوله کشی و مسیر خروجی اب را مسدود نموده و با وارد نمودن هوا به مسیر خروجی ، فشار داخلی آن را به فار اتمسفر برساند تا با ...

لوازم جلوگیری از برگشت جریان آب 2

ت) خلا شکن

1) خلاشکن  آتمسفریک یا فشاری (فنردار) که برای جلوگیری از برگشت جریان ناشی از مکش سیفونی نصب می شود ، باید از نظر مشخصات ساخت و آزمایش طبق یکی از استانداردهای معتبر و مورد تایید باشد.

2) در صورت کاهش فشار آب داخل شبکه ی لوله کشی آب آشامیدنی به کمتر از فشار اتمسفر ، خلا شکن باید بتواند بلافاصله راه ارتباطی بین شبکه ی لوله کشی و مسیر خروجی اب را مسدود نموده و با وارد نمودن هوا به مسیر خروجی ، فشار داخلی آن را به فار اتمسفر برساند تا با تخلیه ی ثقلی آب باقی مانده در مسیر خروجی ،از برگشت جریان اب به داخل شبکه ی لوله کشی جلوگیری شود . خلاشکن نباید زیر هود آشپزخانه یا هرجای دیگری که هوای آلوده دارد ،قرار گیرد. عملکرد خلاشکن اتمسفریک در حالات جریان نرمال آب و مکش سیفونی در شکل های زیر نشان داده شده است.  

 

 

 

 

ث) جدول زیر کاربرد انواع مختلف لوازم جلوگیری از برگشت جریان را نشان می دهد .

 

 

 1. آلودگی ظاهری : آلودگی آب در حدی که کیفیت آن از نظر سلامت عمومی غیر بهداشتی نباشد ولی خصوصیات ظاهری آن مانند رنگ، طعم بو . غیره در حدی باشد که نتوان آن را به عنوان آب آشامیدنی دانست .

2. آلودگی غیر بهداشتی : آلودگی آب در حدی که کیفیت آن از نظر سلامت عمومی غیر بهداشتی باشد و موجب مسمومیت یا انتشار بیماری و آسیب های مشابه گردد.   

 

کلیه محصولات کایرپایپ براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد .