حفاظت دهانه های خروج آب 2

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1398/07/22

شیر سر شیلنگی در شبکه ی لوله کشی آب آشامیدنی که برای آبیاری فضاهای سبز یا هر مصرف کننده ی دیگری کاربرد دارد و یا هر شیر برداشت که امکان اتصال شیلنگ به آن وجود دارد ، باید با یک خلا شکن اتمسفریک یا فشاری (فنردار) و یک شیر یکطرفه حفاظت شود

حفاظت دهانه های خروج آب 2

پ) حفاظت با خلا شکن :

 1) شیر سر شیلنگی در شبکه ی لوله کشی آب آشامیدنی که برای آبیاری فضاهای سبز یا هر مصرف کننده ی دیگری کاربرد دارد و یا هر شیر برداشت که امکان اتصال شیلنگ به آن وجود دارد ، باید با یک خلا شکن اتمسفریک یا فشاری (فنردار) و یک شیر یکطرفه حفاظت شود.

2) شیر سرشیلنگی در موارد زیر نیاز به حفاظت ندارد :

- شیر های تخلیه آب گرم کن و دیگ آب گرم که فقط برای تخلیه ی این دستگاه ها کاربرد دارند.

- شیر سر شیلنگی تغذیه آب ماشین رخت شویی و ماشین ظرفشویی ، در صورتی که مانع  برگشت جریان روی این دستگاه پیش بینی شده باشد.

3) دوش شیلنگی باید با نصب یک خلا شکن اتمسفریک یا فشاری و یک شیر یکطرفه حفاظت شود.

4) خلاشکن باید طوری نصب شود که سطح تراز بحرانی آن دست کم 150 میلی متر بالاتر از تراز لبه سرریز لوازم بهداشتی یا بالاترین نقطه ی خروج آب در پایین دست آن قرار گیرد.

خلاشکن آتمسفریک باید طوری نصب شود که قظعه ی متحرک آن حرکت قائم رو به بالا و پایین داشته باشد.

5) خلاشکن برای حفاظت آب آشامیدنی روی انشعاب تغذیه ی دستگاه لگن شوی در بیمارستان و درمانگاه  باید طوری نصب شود که سطح تراز بحرانی آن دست کم 1500 میلی متر بالاتر از کف تمام شده باشد.

6) خلاشکن برای حفاظت آب آشامیدنی روی انشعاب شیر سر شیلنگی یا هر شیر برداشت که امکان اتصال شیلنگ به آن وجود دارد ، در محیط های بیمارستانی و آزمایشگاهی ، باید طوری نصب شود که سطح تراز بحرانی آن دست کم 1800 میلی متر بالاتر از کف تمام شده باشد .

7) نصب خلاشکن به تنهایی برای جلوگیری از برگشت جریان ناشی از فشار معکوس کافی نیست.

 

کلیه محصولات کایرپایپ براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد.