انتخاب فیتینگ مناسب بر اساس استاندارد های مبحث 16

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1398/03/29

فيتينگ هايي كه در لوله كشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي در داخل ساختمان به كار میرود بايد از نظر جنس، اندازه، ضخامت جدار و ديگر مشخصات با لوله ها مطابقت داشته باشد و براي كار با لوله هاي انتخاب شده مناسب باشد.

انتخاب فیتینگ مناسب بر اساس استاندارد های مبحث 16

انتخاب فیتینگ

الف ) فيتينگ هايي كه در لوله كشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي در داخل ساختمان به كار  میرود بايد از نظر جنس، اندازه، ضخامت جدار و ديگر مشخصات با لوله ها مطابقت داشته باشد و براي كار با لوله هاي انتخاب شده مناسب باشد.

 1)سطح داخلي فيتينگ ها نبايد برآمدگي، لبه يا برجستگ ي هاي اضافي كه ممكن است مانعي در برابر جريان آب ايجاد كند، داشته باشد.

2 ) در صورت استفاده از مهره ماسوره انتخاب مهره ماسوره بايد از نوعي باشد كه سطح آب بند بين دو قطعه آن مخروطي يا تخم مرغي باشد. كاربرد مهره ماسوره اي كه سطح  آب بند آن صفحة صاف عمود بر محور باشد، مجاز نيست.

ب) فيتينگ هايي كه در لوله كشي فولادي گالوانيزه استفاده  می شود بايد از نوع چدني چكش خوار يا فولادي دنده اي گالوانيزه و طبق يكي از استانداردهاي زير باشد:

  • فيتينگ هاي ساخته شده از چدن چكش خوار          

        -ISO 4145

         -DIN 2980         

         -BS 17        

  • فيتينگ هاي فولادي دنده اي گالوانيزه

      -ISO49 

      -DIV 2950 

BS 143.1256-     

 1) انتخاب فيتينگ ساخته شده از چدن چكش خوار يا فيتينگ هاي فولادي دنده اي گالوانيزه از استانداردهاي ديگربه شرطي مجاز است كه از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه، مشخصات دنده و ديگر مشخصات، مشابه استانداردهاي مقررشدة بالا و مورد تأييد باشد.

پ ) فيتينگ هايي كه در لوله كشي مسي استفاده مي شود بايد از نوع مسي يا آلياژ مس،مناسب براي اتصال لحيمي موئينگي يا اتصال فيتينگ فشاري و طبق يكي از استانداردهاي زير باشد:

- ISO 2016

-DIN 2856 تا 2872

-BS 846

1) انتخاب فيتينگ هاي مسي يا آلياژ مس از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه ازنظر جنس، ضخامت جدار، اندازه و ديگر مشخصات، مشابه استانداردهاي مشخص شدة بالا و مورد تأييد باشد.

ت) فيتينگ هايي كه در لوله كشي پلاستيكي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي داخل ساختمان به کار می روند، بايد از نظر بهداشتي، شرايط دما و فشار كار، براي اتصال به لولة پلاستيكي انتخاب شده مناسب باشند.

1) فيتينگ هايي كه در لوله كشي پلي اتيلن مشبك (PEX) به کار می روند باید از جنس  برنجی یا فولادی با روکش نیکل و طبق یکی از استانداردهای زیر باشند:

-BS 7291 PART3

-DIN 16892

-ANSI/ASTMF877-97

2) فيتينگ هايي كه در لوله كشي پلي اتيلن مشبك  آلومينيوم  پلی اتيلن مشبك (PE-RT)  به کار میروند باید از جنس برنجی یا فولادی با روکش نیکل و طبق یکی از استاندارهای زیر باشد :

-DIN/DVGW534

-ANSI/ASTMF1281-00 , F1335

3) فيتينگ هايي كه در لوله كشي پلي اتيلن دماي بالا (PE-RT) به كار می روند بايد از جنس برنجي يا فولادي با روكش نيكل و طبق يكي از استانداردهاي زير باشد:

-DIN 4721-2001

-DIN 16833-2000

-ANSI/ASTM

4) فيتينگ هايي كه در لوله كشي پلي اتيلن پنج لايه (PE-RT/AL/PE-RT) به كار مي روند باید از جنس برنجي يا فولادي با روكش نيكل و طبق استاندارد زير باشد:

ANSI/ASTMF 1282F 1282-01a.F 1335

5) انتخاب فيتينگ هاي پلاستيكي از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظرجنس، ضخامت جدار، اندازه و ديگر مشخصات، مشابه استانداردهاي مقررشدة بالا و مورد تأييد باشد.

 

کلیه محصولات کایرپایپ براساس استاندارهای مبحث 16 می باشد.