انتخاب لوله های غیر فلزی براساس استانداردهای مبحث16

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1398/03/29

لوله هاي غيرفلزي كه در لوله كشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي دا خل ساختمان، بادماي كار و فشار كار مقرر شده به كار مي روند بايد، از نظر بهداشتي ومناسب بودن براي آب آشاميدني، گواهي يكي از مراكز بهداشتي معتبر مانند NSF یا SVGW را داشته باشند.

انتخاب لوله های غیر فلزی براساس استانداردهای مبحث16

1 ) لوله هاي غيرفلزي كه در لوله كشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي دا خل ساختمان، بادماي كار و فشار كار مقرر شده به كار مي روند بايد، از نظر بهداشتي ومناسب بودن براي آب آشاميدني، گواهي يكي از مراكز بهداشتي معتبر مانند NSF یا SVGW را داشته باشند.

2 ) لوله هاي پلي اتيلن مشبك (PEX)  باید طبق یکی از استانداردهای زیر باشد.

-DIN 16892

-BS 7291 PART3

-ANSI/ASTMF 877-97

-CAN/CSA B 137,5

3 ) لوله های پنج لایه پلی اتیلن مشبک –آلومینیوم –پلی اتیلن مشبک (PEX/AL/PEX) باید طبق یکی از استانداردهای زیر باشد :

-ANSI/ASTM F1281-00F 1335-

DIN/DVGW 542,543-

-CAN CSA B 137,10-

4 ) لوله هاي پلي اتيلن دماي بالا (PE-RT) بايد طبق يكي از استانداردهاي زير باشد:

-DIN 4721-2001

-DIN 16833-2000

-ANSI/ASTM

5 ) لوله هاي پنج لايه پلی ياتيلن دماي بالا  آلومينيم  پلی اتيلن دماي بالا(PE-RT/AL/PE-RT) باید طبق استانداردهای زیر باشد:

-ANSI/ASTM F 1282-01Af 1335

6) انتخاب لوله هاي غيرفلزي از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر جنس،ضخامت جدار، اندازه و ديگر مشخصات مشابه استانداردهاي مقرر شدة بالا و مورد تأييد باشد.

7) انتخاب انواع ديگر لوله هاي غيرفلزي به شرطي مجاز است كه تأييد یکی از مراكز بهداشتي معتبر، مانند NSF یا DVGW  ، را مبنی بر مناسب بودن برای توزیع آب آشامیدنی داشته باشد ونیز از نظر حداکثر فشار و دمای کار با شرایط مندرج در جدول زیر مطابقت داشته باشد و مورد تایید قرار گیرد.

 

کلیه محصولات کایرپایپ براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد.