انتخاب فلنج مناسب براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1398/04/05

فلنج هايي كه در لوله كشي فولادي گالوانيزه براي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي درداخل ساختمان به كار مي رود بايد از جنس چدني، چدن چكش خوار يا فولادي گالوانيزه،مخصوص اتصال دنده اي و طبق يكي از استانداردهاي زير باشد

انتخاب فلنج مناسب براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

الف ) فلنج هايي كه در لوله كشي فولادي گالوانيزه براي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي درداخل ساختمان به كار مي رود بايد از جنس چدني، چدن چكش خوار يا فولادي گالوانيزه،مخصوص اتصال دنده اي و طبق يكي از استانداردهاي زير باشد:

1) انتخاب فلنج چدني، چدن چكش خوار يا فولادي گالوانيزه، مخصوص اتصال دنده اي، ازاستانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر جنس، اندازه، نوع ساخت و نوع دنده وديگر مشخصات مشابه استانداردهاي مقررشدة بالا و مورد تأييد باشد.

کلیه محصولات کایرپایپ براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد .