مراسم افتتاحیه و بازدید معاون عمرانی استاندار اردبیل از غرفه کایرپایپ در نمایشگاه صنعت ساختمان در اردبیل.

مراسم افتتاحیه و بازدید معاون عمرانی استاندار اردبیل از غرفه کایرپایپ در نمایشگاه صنعت ساختمان در اردبیل.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنعت و ساختمان اردبیل با حضور معاون عمرانی استاندار اردبیل افتتاح شد
حضور گروه صنعتی لوله چابهار در بیست و دومین  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) و صنایع سرمایشی و گرمایشی در سالن ابوسعید غرفه لوله و اتصالات پنج لایه کایرپایپ در مشهد

حضور گروه صنعتی لوله چابهار در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) و صنایع سرمایشی و گرمایشی در سالن ابوسعید غرفه لوله و اتصالات پنج لایه کایرپایپ در مشهد

حضور گروه صنعتی لوله چابهار در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) و صنایع سرمایشی و گرمایشی در سالن ابوسعید غرفه لوله و اتصالات پنج لایه کایرپایپ در مشهد
حضور شرکت کایرپایپ در بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد

حضور شرکت کایرپایپ در بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد

حضور شرکت کایرپایپ در بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد 4 الی 7 تیر سالن ابوسعید
حضور شرکت لوله چابهار در کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری-تیر ماه ۹۷

حضور شرکت لوله چابهار در کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری-تیر ماه ۹۷

حضور شرکت لوله چابهار در کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری-تیر ماه ۹۷
حضور صنایع لوله سبز چابهار در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-۱۵ لغایت ۱۸ مرداد ۹۷

حضور صنایع لوله سبز چابهار در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-۱۵ لغایت ۱۸ مرداد ۹۷

حضور صنایع لوله سبز چابهار در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-۱۵ لغایت ۱۸ مرداد ۹۷
حضور در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بیرجند-۱۱ الی ۱۵ تیرماه ۹۷-غرفه ۱۴۱۵۱۶

حضور در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بیرجند-۱۱ الی ۱۵ تیرماه ۹۷-غرفه ۱۴۱۵۱۶

حضور در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بیرجند-۱۱ الی ۱۵ تیرماه ۹۷-غرفه ۱۴۱۵۱۶