حضور گروه صنعتی لوله چابهار در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) و صنایع سرمایشی و گرمایشی در سالن ابوسعید غرفه لوله و اتصالات پنج لایه کایرپایپ در مشهد

خلاصه خبر

تاریخ انتشار : 1398/04/11

حضور گروه صنعتی لوله چابهار در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) و صنایع سرمایشی و گرمایشی در سالن ابوسعید غرفه لوله و اتصالات پنج لایه کایرپایپ در مشهد

حضور گروه صنعتی لوله چابهار در بیست و دومین  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) و صنایع سرمایشی و گرمایشی در سالن ابوسعید غرفه لوله و اتصالات پنج لایه کایرپایپ در مشهد

گزارش تصویری حضور کایر پایپ در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) و صنایع سرمایشی و گرمایشی در مشهد