مراسم افتتاحیه و بازدید معاون عمرانی استاندار اردبیل از غرفه کایرپایپ در نمایشگاه صنعت ساختمان در اردبیل.

خلاصه خبر

تاریخ انتشار : 1398/04/22

مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنعت و ساختمان اردبیل با حضور معاون عمرانی استاندار اردبیل افتتاح شد

مراسم افتتاحیه و بازدید معاون عمرانی استاندار اردبیل از غرفه کایرپایپ در نمایشگاه صنعت ساختمان در اردبیل.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنعت و ساختمان اردبیل با حضور معاون عمرانی استاندار اردبیل افتتاح شد.

معاون عمرانی استاندار اردبیل در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت و ساختمان اردبیل ، از غرفه گروه صنعتی کایرپایپ نیز بازدید کردند.