نوع محصول : لوله و اتصالات پنج لایه کایرپایپ

نام محصول : سه راهی ناف فلز دیواری

سه راهی ناف فلز دیواری

سه راهی ناف فلز دیواری