نوع محصول : لوله و اتصالات پنج لایه کایرپایپ

نام محصول : سه راهی تبدیل

سایز:

20X16X20     Code:2205620         25X16X16     Code:2255616

25X20X25      Code:2255225       16X20X16      Code:2165216

32X25X32      Code:2325532       16X20X16      Code:2165216

32X25X32      Code:2325532       25X20X20      Code:2255220

25X16X25      Code:2255625       20X16X16      Code:2205616

32X20X32      Code:2325232       32X16X32      Code:2325632

25X16X20      Code:2255620

ویژگی های محصولات کایرپایپ:

  • تحمل آب داغ با حرارت 90 درجه و با فشار 10 بار
  • پایین بودن قیمت اتصالات کایرپایپ نسبت به اتصالات برنجی
  • نصب آسان و ضریب آب بندی 100% در انقباض و انبساط شبکه لوله کشی
  • پایین بودن قیمت تجهیزات اتصالات جانبی کایر نسبت به اتصالات برنجی پنج لایه
  • مناسب بودن جهت سیستم های گرمایشی و سرمایشی

 

مشخصات محصولات کایرپایپ:

  • مقاوم در برابر امواج زلزله،لرزش،رانش نشست ساختمان
  • نصب آسان
  • سهولت حمل و نقل

 

شرایط جوش لوله و اتصالات کایرپایپ:

سه راهی تبدیل