نوع محصول : لوله و اتصالات پنج لایه کایرپایپ

نام محصول : بست نقره ای

بست نقره ای

16

code:2801020

32

code:2801032

25

code:2801025

ویژگی های محصولات کایرپایپ:

تحمل آب داغ با حرارت 90 درجه و با فشار 10 بار
پایین بودن قیمت اتصالات کایرپایپ نسبت به اتصالات برنجی
نصب آسان و ضریب آب بندی 100% در انقباض و انبساط شبکه لوله کشی
پایین بودن قیمت تجهیزات اتصالات جانبی کایر نسبت به اتصالات برنجی پنج لایه
مناسب بودن جهت سیستم های گرمایشی و سرمایشی
 

مشخصات محصولات کایرپایپ:

مقاوم در برابر امواج زلزله،لرزش،رانش نشست ساختمان
نصب آسان
سهولت حمل و نقل

بست نقره ای