درخواست نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی

شرکت کایرپایپ از مجریان، پیمانکاران و توزیع کنندگان اتصالات و لوله دعوت به همکاری مینماید. درصورت واجد شرایط بودن، امکان اعطای نمایندگی به شما عزیزان مقدورمیباشد. در صورت تمایل، میتوانید درخواست خود را از طریق فرم مربوطه و یا سایر کانال های تماس با ما ارسال نمایید.